boekje
kwis
zoeken
overzicht     
gevolgen opwarming     
CO2 en planten        
woestijnen    
bosbranden    
KWIS
koraal           
gezondheid    

knop temperatuurNatuur > gevolgen van opwarming

pagina 1 / 3

Wordt de natuur bedreigd door de opwarming?

Het aantal verschillende dieren en planten dat in een gebied leeft noemt men de biodiversiteit. Hoe meer dieren en planten, hoe rijker de natuur.

In de warme gebieden op Aarde leven veel verschillende soorten dieren en planten. In de koude gebieden leven veel minder soorten.

Dus als de temperatuur in Nederland langzaam stijgt, zal dat goed zijn voor de natuur. De dieren en planten die minder goed tegen de warmte kunnen, verhuizen naar het koudere noorden. Maar een groter aantal andere soorten uit warmere streken zal naar Nederland komen. Dat is dus goed voor de biodiversiteit.

Juist in perioden van opwarming is er vaak een toename van de biodiversiteit[1]. Ook in het verre verleden was de opwarming gunstig voor de natuur. Op Wikipedia staat hierover te lezen:
Rond 50 miljoen jaar geleden werd het klimaat geleidelijk warmer. De grassen ontstonden waardoor grote oppervlakten met graslanden bedekt werden. De klimaatverandering ging samen met een stijging in de biodiversiteit van zoogdieren en de evolutie van grotere en complexere soorten.

foto tropisch regenwoud
foto toendraIn een warm tropisch regenwoud leven veel meer planten en dieren dan op een koude toendra. De natuur houdt van warmte.

Om over na te denken
Is de opwarming van de Aarde slecht voor de biodiversiteit?

Voor Einsteins Bollebozen:

Pagina 2
Is de snelheid van de opwarming schadelijk voor de natuur?

Pagina 3
Is er nu een grote uitsterfte?

Lees verder:
Ik heb Berend de IJsbeer gevraagd hoe het met hem gaat.

IJsbeer symbool van klimaatverandering

1 Onderzoek van Mayhew bevestigt dit.

tekening Ko natuur klimaat

Ko en Berend de IJsbeer hebben zich prima aangepast aan klimaatverandering.

pagina 2 / 3 | Voor Einsteins bollebozen

Is de snelheid van de opwarming schadelijk voor de natuur?

Veel natuurorganisaties zeggen dat de klimaatverandering slecht is voor de natuur. Het zou nu voor de natuur te snel warmer worden. De dieren en planten zouden onvoldoende tijd hebben om zich aan te passen. Ze dreigen daarom uit te sterven.

In werkelijkheid is de huidige snelheid van de opwarming niet bijzonder. Vroeger werd het ook soms snel warmer. Zie de grafiek. De planten en dieren hebben zich toen goed aangepast.

Grafiek Opwarming Aarde in periodes van 150 jaar

De blauwe lijn is de opwarming van de laatste 150 jaar. De oranje lijn een opwarming in de Middeleeuwen. De opwarming nu (blauwe lijn) is zeker niet uitzonderlijk. Ook in het verleden waren er vele periodes van 150 jaar met een vergelijkbare of sterkere stijging.

Om over na te denken
Is de huidige snelheid van de opwarming bijzonder? En kan de natuur zich wel zo snel aanpassen?

tekening Ko natuur klimaat

Ko en Berend de IJsbeer hebben zich prima aangepast aan klimaatverandering.

pagina 3 / 3 | Voor Einsteins bollebozen

Uitsterfte sinds 1500

De mens speelt soms een rol bij het uitsterven van dieren en planten. Soms wordt gezegd dat klimaatverandering ook een oorzaak is.

Biologen kennen 1,8 miljoen verschillende dieren en planten.

De afgelopen 500 jaar zijn er 901 soorten[1] uitgestorven. Dat is 0,05% van het totaal aantal dieren en planten.

Natuurbeschermers zijn bang dat er in de toekomst veel dieren en planten zullen uitsterven. Ongeveer 25.000 soorten dieren en planten staan op de rode lijst, ze worden bedreigd met uitsterven.

Nu is er geen sprake van een massale uitsterfte. De meeste soorten stierven al voor 1900 uit. Dat had dus niets te maken met opwarming of CO2.

De oorzaak was toen het kappen van de bossen in grote delen van de wereld. In 1800 was bijvoorbeeld het bosoppervlak in Nederland meer dan drie keer kleiner[2] dan nu.

Het overgrote deel van de soorten die de laatste 500 jaar zijn uitgestorven leefden op tropische eilandjes en in Australië.

De grootste slachting door de mens was in de steentijd, tussen 50.000 en 10.000 jaar geleden. De indianen roeiden 15.000 jaar geleden alle grote dieren uit in Noord-Amerika.

De Maori's koloniseerden 1000 jaar geleden Nieuw-Zeeland. Daarna stierf 40 procent[3] van de vogelsoorten uit.

Veel dieren zijn al voor 1900 uitgestorven door de mens. Dat is lang geleden. Tegenwoordig wordt er veel gedaan om bedreigde dieren te beschermen. Vroeger deden mensen dat niet.

tekening pyrenese steenbok In Europa zijn sinds 1500 slechts enkele dieren uitgestorven[4], waaronder de Pyrenese steenbok.

animatie bossen europa sinds 1900Op deze geanimeerde kaart kun je zien hoe veel groener Europa is geworden sinds 1910. Bron

Om over na te denken
Proberen mensen tegenwoordig niet juist het verdwijnen van diersoorten te voorkomen? Veel dieren worden gered. Werden deze dieren bedreigd door klimaatverandering?

1 Bron: studie uit 2015 van Stichting Milieu Wetenschap en Beleid
2 Ontwikkeling bos Nederland Wikipedia
3 Uitgebreid rapport over de biodiversiteit
4 Lijst van uitgestorven dieren in Europa Wikipedia

tekening Ko natuur klimaat

Ko en Berend de IJsbeer hebben zich prima aangepast aan klimaatverandering.

Deel deze pagina
koklimaat.nl de makers regels en privacy voor onderwijzers en ouders