boekje
kwis
zoeken
overzicht     
gevolgen opwarming     
CO2 en planten        
woestijnen    
bosbranden    
KWIS
koraal           
gezondheid    

knop temperatuurNatuur > Kwis

Maak je keuze:

Begin met de eerste vraag

OF

Start vanaf vraag

De klimaatkwis van Einstein

Onderdeel: natuur
Je krijgt vragen.

Lees eerst de pagina's over de natuur goed door.
Bij twijfel mag je kijken op het spiekbriefje.

Veel succes!

Start »

Veel natuurberschermers zeggen dat de klimaatverandering slecht is voor de natuur. Door de opwarming zouden veel planten en dieren uitsterven.

VRAAG: Komen er meer of minder soorten dieren en planten als het warmer wordt?

 • minder
 • meer
 • even veel

De natuur kan zich prima aanpassen aan klimaatveranderingen. Opwarming is zelfs goed. Want in een tropisch klimaat leven veel meer dieren en planten dan in een koud klimaat.


Het wordt nu de laatste tijd warmer en de hoeveelheid CO2 in de lucht stijgt.

VRAAG: Wat is het gevolg voor de natuur van meer CO2 in de lucht?

 • Planten sterven door meer CO2
 • De Aarde wordt bruiner
 • De Aarde wordt groener

CO2 is voeding voor planten. Bij meer CO2 groeien de planten harder.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Een bedreiging voor de natuur zijn bosbranden. Het zou een gevolg zijn van klimaatverandering.

VRAAG: Zijn er in de wereld meer bosbranden dan vroeger?

 • JA
 • NEE

Je hoort soms dat de woestijnen groter zijn geworden door opwarming van de Aarde.

VRAAG: Zijn de woestijnen nu al groter geworden?

 • JA
 • NEE

Natuurbeschermers zijn bezorgd over het koraal. Ze zeggen dat het koraal door de opwarming massaal het loodje legt.

VRAAG: Wat gebeurt er met het koraal als het zeewater warmer wordt?

 • Het koraal wordt eerst bleker en daarna sterft het.
 • Het koraal wordt eerst bleker en daarna herstelt het volledig.

Bij hittegolven sterven er meer mensen dan normaal. Ook bij extreme kou sterven er meer mensen. Het aantal mensen dat door kou sterft is groter dan door hitte.

VRAAG: Wat gebeurt er als het warmer wordt?

 • Er sterven meer mensen
 • Er sterven minder mensen
Ga verder »

Jouw score is: x

Deel deze pagina
koklimaat.nl de makers regels en privacy voor onderwijzers en ouders