boekje
kwis
zoeken
Klimaatprofessor
CO2
broeikasgassen
klimaatmodellen
broeikastheorie
Kwis
Zon
Wolken

Invloed van de Zon

De Zon is de energiebron van het leven op Aarde. Wanneer de Zon overdag schijnt wordt het warm. 's Nachts koelt het weer af. Ook de seizoenen zijn het gevolg van de hoeveelheid zonnewarmte die we ontvangen. Het is dus logisch om bij de verandering van het klimaat naar de Zon te kijken.

Zonnevlekken en klimaat

Wij zien de Zon als een gele bol aan de hemel. Maar met de juiste apparatuur kan je de gele schijf beter bekijken. Dan zie je soms donkere vlekjes op het oppervlak. Deze zonnesproeten heten zonnevlekken.

Soms zijn er veel vlekjes en soms zijn de vlekjes helemaal weg. Als er veel zonnevlekken zijn, is de Zon actiever. Er komt dan meer energie naar de Aarde. Dan wordt het hier iets warmer.

Veel wetenschappers[1] vermoeden dat de kracht van de Zon veel invloed heeft op het klimaat.

Een onderzoek van Soon [2] verklaart overtuigend de na-oorlogse afkoeling (1945-1975) met de invloed van de zonneactiviteit. CO2 kan de afkoeling niet verklaren.

grafiek zonnevlekken temperatuur CO2 1880-2000In de bovenste grafiek zie je duidelijk een verband tussen de zonne-activiteit en de temperatuurverandering. In de onderste grafiek is er geen relatie te zien tussen het CO2-gehalte en de temperatuurverandering.

De Noorse wetenschappers Harald Yndestad en Jan-Erik Solheim hebben onderzoek[3] gedaan naar de zonnevlekken en de temperatuur op Aarde. Ze hebben het volgende gevonden.

  • In de 17e eeuw waren er heel weinig zonnevlekken. De Zon straalde toen minder energie. Het was toen erg koud in Europa. Deze tijd noemen we nu de Kleine IJstijd.
  • In de Middeleeuwen was het tussen 1000 en 1350 warmer dan nu. De Zon had toen veel vlekken en straalde meer energie naar de Aarde.
  • In de periode 1940-2000 was de Zon heel actief. Zelfs het meest actief in 4000 jaar. Dat zou kunnen verklaren waarom het warmer is geworden.
  • Sinds 2000 neemt het aantal zonnevlekken af. Dat kan verklaren waarom de temperatuur sinds 2000 niet meer stijgt. Als het aantal zonnevlekken laag blijft kan het de komende jaren zelfs gaan afkoelen op Aarde.
animatie zonnevlekken
Grafiek 400-jarige geschiedenis van zonnevlekken Het aantal zonnevlekken in de afgelopen 400 jaar. De hoogte van de rode en blauwe lijnen geeft de activiteit van de Zon aan. De zwarte lijn is het gemiddelde. De Kleine IJstijd valt samen met het Maunder Minimum. bron

grafiek schematisch temperatuur zon CO2 koude en warme periodenVereenvoudigd verloop van de zonne-activiteit, temperatuur en CO2. Er is een duidelijk verband tussen de zon en temperatuur. Er is geen relatie tussen CO2 en temperatuur.

Tussen 1350 en 1850 was de gemiddelde temperatuur in West-Europa zo'n 1 à 2 graden lager dan tegenwoordig. Deze periode noemt men de Kleine IJstijd. Dat het koud was is goed te zien op oude schilderijen.

schilderij Hendrick Avercamp Winterlandschap met ijsvermaakSchilderij van de Hollandse schilder Hendrick Avercamp, genaamd Winterlandschap met IJsvermaak uit 1608.

Om over na te denken
De Zon is dé kachel van de Aarde. Is het niet logisch dat een verandering van de zonkracht merkbare invloed heeft op de temperatuur op Aarde? Zijn hiervoor aanwijzingen te vinden in het verleden?

1 Wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van de Zon
2 onderzoek van Soon
3 onderzoek van Harald Yndestad en Jan-Erik Solheim

tekening Ko Zon klimaatuniversiteit

Ko en Einstein zuchten onder de hitte van de Zon. Het is dé energiebron voor het leven op Aarde.

Deel deze pagina
koklimaat.nl de makers regels en privacy voor onderwijzers en ouders