boekje
kwis
zoeken
50 miljoen jaar
18.000
0
1000
1700
1922
1975
2023
2100
KWIS

Ko gaat terug naar 1975

Ko gaat terug naar 1975. Dat jaar wint de Nederlandse popgroep Teach-In het Eurovisiesongfestival met het lied Ding-A-Dong. De meeste tv-kijkers zien het nog in zwart-wit. Suriname wordt onafhankelijk van Nederland. De brommerhelm wordt verplicht. En er was aanslag op De Nachtwacht en een treinkaping bij Wijster. Maar er waren ook toen zorgen over het klimaat. Niet over opwarming ...

pagina 1 / 2

Alarm over afkoeling

We gaan een kleine 60 jaar terug in de tijd. Rond 1960 gingen wetenschappers zich zorgen maken over een wereldwijde afkoeling.

Zij zagen dat de Aarde vanaf 1880 (na de Kleine IJstijd) met ongeveer 0,5 °C was opgewarmd. Maar na 1945 was een afkoeling te zien. Van 1945 tot 1970 met gemiddeld ongeveer 0,4 °C. Slecht nieuws!

Veel klimaatwetenschappers dachten in 1970 dat de temperatuur verder zou gaan dalen. Ze waarschuwden dat we zelfs in een nieuwe ijstijd zouden kunnen komen.

We weten nu dat hun voorspelling niet is uitgekomen. Na 1970 ging de temperatuur weer stijgen.

Time Magazine, covers 1977, 2001, 2010 In 1977 was Time Magazine nog bevreesd voor een naderende ijstijd. In 2001 waarschuwden ze voor de opwarming. En in 2010 schreven ze dat meer extreem koud weer het gevolg is van opwarming.

Krantenbericht in het Nieuwsblad van het Noorden 28 januari 1974 over nieuwe ijstijd Alarmerend krantenbericht in het Nieuwsblad van het Noorden, 28 januari 1974
Grafiek NCAR (Centrum voor Atmosferisch Onderzoek) temperatuur 1870-1970 Alarmerend bericht uit 1974 uit The Des Moines Register. Volgens het Amerikaanse Centrum voor Atmosferisch Onderzoek (NCAR) daalt de temperatuur snel.
Grafiek vergelijking nieuwe ijstijd temperatuur NCAR 1974 NASA 2018 De gemeten temperatuurdaling tussen 1945 en 1974 is in 2018 niet meer terug te vinden in de gegevens (GISS-NASA) van de NASA (rode lijn).

De sterke daling van de temperatuur in de bovenste grafiek is merkwaardig genoeg niet meer te zien in de huidige temperatuurgegevens van de NASA (rode lijn onderste grafiek). De afkoeling tussen 1945 en 1974 wordt geen ‘daling‘ meer genoemd maar een ‘stagnatie’ of stilstand. Merkwaardig!

Om over na te denken
Binnen een eeuw waarschuwen klimaatdeskundigen eerst voor opwarming, dan voor afkoeling en dan weer voor opwarming. Wat zegt dit over de voorspelbaarheid van het klimaat?

Voor Einsteins Bollebozen:

Pagina 2
Wetenschappers trokken aan de bel

tekening Ko Klimaat gaat terug naar 1975

Ko voelt de spirit van 1975.

pagina 2 / 2 | Voor Einsteins bollebozen

Wetenschappers trokken aan de bel

In de jaren zeventig maakten veel wetenschappers[1] zich zorgen over een afkoeling.

In januari 1972 organiseerde de National Science Foundation (NSF) een bijeenkomst[2] aan de Brown Universiteit. De NSF is een onafhankelijk agentschap van de federale overheid in de Verenigde Staten. Ze bespraken de wereldwijde koeling. De vraag was of er binnenkort een nieuwe ijstijd zou beginnen.

Enkele deelnemers van deze bespreking schreven in 1972 een alarmerende brief aan de Amerikaanse president Nixon. In de brief waarschuwen ze voor een nieuwe ijstijd binnen de komende 100 jaar. Ze waarschuwen voor aanzienlijk verminderde voedseloogsten en toenemend extreem weer, zoals overstromingen, sneeuwstormen en dodelijke vorstperiodes.

Dezelfde waarschuwingen horen we tegenwoordig ook weer van klimatologen en politici, maar nu als gevolg van een verwachte catastrofale opwarming.

Wetenschappers zochten naar een verklaring voor de daling van de temperatuur tussen 1945 en 1970. De wetenschappers Rasool (NASA) en Schneider dachten dat fijnstof de boosdoener was. Dit zijn stofdeeltjes die in de lucht komen door verbranding van steenkool, olie en benzine. De stofdeeltjes weerkaatsen het zonlicht. Binnen 50 jaar zou de temperatuur 5 tot 10 °C dalen met een nieuwe ijstijd tot gevolg. De voorgestelde oplossing: stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen en overgaan op kernenergie.

brief van klimaatwetenschappers aan Nixon over nieuwe ijstijd 3 december 1972 brief van klimaatwetenschappers van de NSF uit 1972 aan de Amerikaanse president Nixon

Lees de Nederlandse vertaling (vertaald met Google Vertalen)

Om over na te denken
50 jaar geleden waarschuwden klimaatwetenschappers voor een nieuwe ijstijd. Ze zagen een niet eerder waargenomen temperatuurdaling. Nu waarschuwen de klimaatwetenschappers voor ernstige temperatuurstijging vanwege een niet eerder waargenomen temperatuurstijging. In beide gevallen noemen ze precies dezelfde gevolgen: meer extreem weer en problemen met de voedselvoorziening. Wat zegt dit over onze kennis over hoe het klimaat tot stand komt en onze mogelijkheden om de toekomst van het klimaat goed te kunnen voorspellen?

1 Analyse oordeel wetenschappers jaren 60 en 70
2 Informatie over alarm over afkoeling

tekening Ko Klimaat gaat terug naar 1975

Ko voelt de spirit van 1975.

Deel deze pagina
koklimaat.nl de makers regels en privacy voor onderwijzers en ouders