boekje
kwis
zoeken
50 miljoen jaar
18.000
0
1000
1700
1922
1975
2023
2100
KWIS

Maak je keuze:

Begin met de eerste vraag

OF

Start vanaf vraag

De klimaatkwis van Einstein

Onderdeel: tijdreis
Je krijgt vragen.

Lees eerst de pagina's over de tijdreis goed door.
Bij twijfel mag je kijken op het spiekbriefje.

Veel succes!

Start »

Honderd jaar geleden was er een stuk minder CO2 in de lucht. De klimaatdeskundigen maakten zich toen grote zorgen. Men zag grote veranderingen in het gebied rond de Noordpool.

VRAAG: Waarover maakten de meeste klimaatgeleerden zich 100 jaar geleden zorgen?

 • afkoeling en steeds meer zee-ijs
 • opwarming en steeds minder zee-ijs

Na de Tweede Wereldoorlog gingen we steeds meer energie gebruiken waardoor er veel CO2 in de lucht kwam. Na enige tijd gingen de klimaatdeskundigen zich zorgen maken. Ze waarschuwden voor extremer weer. En de opbrengsten van oogsten zouden verminderen. Miljarden mensen zouden in gevaar komen.

VRAAG: Wat was de reden dat ze zich zorgen maken?

 • De opwarming ging steeds sneller
 • Het werd steeds kouder

Honderden jaren geleden was het in Nederland 1 tot 2 graden kouder dan nu. Deze periode noemt men de Kleine IJstijd.

VRAAG: Wat was het gevolg voor de opbrengsten van de oogsten?

 • De oogsten waren goed. Er was genoeg voedsel. Dit bracht welvaart.
 • De oogsten waren slecht. Er was vaak honger. Dit was ontwrichtend.

In de Middeleeuwen was er tussen 950 en 1250 voorspoed. De oogsten waren overvloedig. De Vikingen gingen naar Groenland en werden er boer. De Fransen bouwden hun kathedralen. Er waren wijngaarden in Nederland en Engeland.

VRAAG: Was het in deze periode warmer of kouder dan tegenwoordig?

 • kouder
 • warmer

Tussen 200 vóór en 150 na Christus was de bloeitijd van het Romeinse Rijk. De Romeinen hadden geen industrie, auto's en elektriciteit. De CO2-concentratie was toen lager.

VRAAG: Was het toen warmer of kouder dan tegenwoordig?

 • kouder
 • warmer

Veel klimaatwetenschappers zeggen zeker te weten wat de oorkzaak is van de huidige opwarming met 1 graad. Dat is de CO2-uitstoot door de mens.

VRAAG: Wat zeggen de klimaatwetenschappers over de opwarming na de laatste ijstijd met 10 graden?

 • Deze opwarming werd veroorzaakt door meer CO2 in de lucht.
 • Klimaatwetenschappers weten niet waardoor ijstijden beginnen of eindigen.

50 miljoen jaar geleden was het tropisch of subtropisch warm over de hele wereld. Vanaf die tijd koelde het langzaam af. De laatste 2 miljoen jaar zijn er vaak ijstijden. Klimaatwetenschappers waarschuwen ons nu voor een temperatuurstijging van 4 tot 6 graden.

VRAAG: Was de veel hogere temperatuur miljoenen jaren geleden gunstig voor de natuur?

 • NEE, er waren veel kale woestijnen.
 • JA, bijna de hele aarde was bedekt met tropische bossen.

Sommige onverwachte gebeurtenissen zijn mijlpalen in de geschiedenis:
De val van de Berlijnse Muur op 9 november 1989
De terroristische aanslagen op 11 september 2001
Het faillissement van Lehman Brothers en Bankencrisis in 2008
De uitbraak van de pandemie van het coronavirus in 2020


BONUSVRAAG: Welke conclusie kunnen we uit deze gebeurtenissen trekken?

 • Alles verandert altijd
 • We kunnen alleen leven in het heden
 • We kunnen trends niet blijven doortrekken naar de toekomst
 • Niemand kan de toekomst voorspellen
Ko's spiekbriefje
Ga verder »

Jouw score is: x

Deel deze pagina
koklimaat.nl de makers regels en privacy voor onderwijzers en ouders