boekje
kwis
zoeken

Regels en privacy

De website

Koklimaat.nl wordt bijgehouden door een webredactie. Deze redactie is bereikbaar via het contactformulier.
We doen ons best deze website netjes en precies te maken, maar er kan ook wel eens een foutje gemaakt worden. Als er daardoor iets misgaat is het niet de verantwoordelijkheid van de makers van koklimaat.nl.
Er staan links op www.koklimaat.nl naar andere websites. Wij maken die andere websites niet, dus je kunt de makers van koklimaat.nl niet aansprakelijk stellen voor wat daar fout gaat.
Als je wilt linken naar koklimaat.nl dan mag dat natuurlijk.

Veiligheid

De belangrijkste punten om de online veiligheid op deze site te waarborgen:

  • Reclame en commerciële boodschappen zijn niet op de website aanwezig. Kinderen worden niet verleid geld uit te geven via deze website.
  • Koklimaat.nl verzamelt geen informatie van individuele gebruikers van de website.
  • Reacties via het contactformulier worden beschouwd als individuele e-mails aan de makers van de website. De contactgegevens worden nooit aan derden verstrekt.
  • De YouTube-video's zijn zo ingesteld dat Google geen tracking cookies plaatst (via ingeschakelde privacymodus).

Auteursrecht (copyright)

We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kennis kunnen nemen van de ideeën en artikelen van koklimaat.nl. We juichen verspreiding van de inhoud van koklimaat.nl dan ook toe. Het citeren of integraal overnemen van een artikel op klimaatfeiten.nl is toegestaan, mits voorzien van een duidelijke bronvermelding en indien online, een link naar het artikel.

Het werk van koklimaat.nl is in licentie gegeven volgens een Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal (CC BY-NC 4.0)

Je bent vrij om:
  • het werk te delen > te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
  • het werk te bewerken > te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken
Onder de volgende voorwaarden:
  • Naamsvermelding > De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
  • NietCommercieel > Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Jouw gegevens (cookies)

Als je meedoet aan de kwis op deze website, dan zet koklimaat.nl een paar kleine bestandjes op je computer. Dit is een cookie. De informatie in deze bestandjes gebruiken we voor de kwis. Deze informatie blijft op jouw computer. Het wordt niet opgeslagen op andere computers. We gebruiken het niet om te weten wie jij bent. Als je in de kwis op 'Opnieuw' klikt worden de cookies verwijderd.

Regels veranderen

De makers van koklimaat.nl mogen deze regels altijd veranderen. Als je op de hoogte wilt blijven van de regels kun je daarom het beste af en toe op deze pagina kijken.

Vragen

Als je nog vragen en/of opmerkingen hebt, dan kun je contact opnemen met de redactie van deze site via het contactformulier.

Deel deze pagina
koklimaat.nl de makers regels en privacy voor onderwijzers en ouders