boekje
kwis
zoeken
50 miljoen jaar
18.000
0
1000
1700
1922
1975
2023
2100
KWIS

Ko reist naar de toekomst

Ken je de filmtrilogie Back to the Future? In deze drie films gaat de hoofdpersoon met een tijdmachine naar het verleden en de toekomst. Wanneer hij in het verleden is, laat hij per ongeluk een tijdschrift achter. Dit heeft grote gevolgen voor de toekomst. Er ontstaan parallelle tijdlijnen met een goede en slechte wereld. De film laat zien dat de toekomst niet vast ligt. De kleinste verstoring heeft al direct gevolgen. Niemand weet hoe de wereld er in 2100 uit zal zien.

De fictie van een Eindtijd

Het gaat nu heel goed met de wereld. Door de snelle ontwikkeling van de wetenschap en technologie is de welvaart enorm gestegen. Maar veel mensen geloven dat we hiervoor een prijs moeten betalen. Ze denken dat een grote ramp ons te wachten staat. Bijvoorbeeld een klimaatramp. Sommige mensen noemen dit klimaatreligie.

In sciencefictionfilms smullen ze van de ondergang van de Aarde.

De favoriete rampen in Hollywoodfilms zijn een meteorietinslag, pandemie, de derde wereldoorlog met kernwapens, vijandige buitenaardse wezens, de macht van supermensen en robots, en een klimaatramp.

De sombere voorspellingen van de opwarming van de Aarde passen in de overtuiging dat we leven in een eindtijd. Vind jij dat ook?

beschaving apocalyps

Het kan vriezen, het kan dooien

De internationale groep van klimaatwetenschappers (IPCC) verwacht dat de temperatuur de komende 80 jaar gaat stijgen: tussen de 0,5 en 5 graden.

Het meest waarschijnlijk komen we ergens in het midden uit: 2 graden opwarming ten opzichte van 1850. Deze opwarming zorgt niet voor grote problemen.

Het grote verschil tussen 0,5 en 5 graden geeft aan dat de wetenschappers het eigenlijk niet goed weten. Ze begrijpen het klimaat niet goed. Er is zelfs twijfel over de invloed van broeikasgassen. Al de voorspellingen uit het verleden zijn nooit uitgekomen. Ook met supercomputers kunnen ze het niet uitrekenen. Alle verwachtingen voor de toekomst zijn niet betrouwbaar. Niemand weet het zeker.

Hieronder zie je vier scenario's die alle vier kunnen uitkomen.

  1. In de meest sombere verwachtingen slaat het broeikaseffect op hol. Het klimaat in Nederland lijkt op het huidige klimaat in Spanje. Het weer wordt extremer. De ijskappen op Groenland en de Zuidpool krimpen. Bijna al het zee-ijs verdwijnt. De zeespiegel stijgt 80 centimeter.
  2. In de gematigde verwachtingen wordt het iets warmer. Een stijging van de temperatuur van 1,5 tot 2 graden heeft geen grote gevolgen voor mens en natuur.
  3. Het kan ook flink afkoelen. Wetenschappers zien nu dat de Zon het erg kalm aan doet. De huidige kracht van de Zon is vergelijkbaar met die ten tijde van de Kleine IJstijd. Toen was het 1 tot 2 graden kouder dan tegenwoordig. Dus mogelijk staat een kleine ijstijd voor de deur. Een afkoeling is niet gunstig voor de productie van voedsel.
  4. Het meest dramatische scenario is de komst van een echte ijstijd. Het is zomaar mogelijk dat deze vóór 2100 zijn intrede doet. Nederland wordt dan onbewoonbaar.
new york ijstijd the day after tomorrow Beeld van de Amerikaanse rampenfilm The Day After Tomorrow.

Om over na te denken
In het verleden hebben veel onheilsprofeten het einde van de wereld voorspeld. Dit is echter nog nooit uitgekomen. Denk je dat we nu in paniek moeten raken over de voorspelde (gevolgen van) klimaatverandering?

tekening Ko Klimaat toekomst glazen bol

Ko neemt een kijkje in de toekomst.

Deel deze pagina
koklimaat.nl de makers regels en privacy voor onderwijzers en ouders