boekje
kwis
zoeken
overzicht       
temperatuur    
sinds 1850
temperatuur    
in het verleden
temperatuur     Nederland
verdwenen       hittegolven
KWIS
zachte            winters
warmte          in de stad
Swipe de bordjes naar links of rechts

knop temperatuurTemperatuur > Overzicht

De temperatuur is een belangrijke eigenschap van het klimaat.
Ko brengt de temperatuur goed in kaart.

Overzicht feiten temperatuur

Het klimaat verandert altijd, en dus ook de temperatuur.

De afgelopen 150 jaar is de gemiddelde temperatuur op Aarde met ongeveer met 1 °C gestegen. De afgelopen 20 jaar stijgt de temperatuur nog nauwelijks.

Er is geen duidelijke relatie tussen de temperatuur en CO2. De CO2-concentratie stijgt sinds 1850 steeds sneller. Maar de temperatuur stijgt soms en daalt soms.

Veel mensen zijn bang dat het nu heel snel warmer wordt. Maar de opwarming van de laatste 150 jaar is helemaal niet uitzonderlijk. In de Middeleeuwen steeg de temperatuur in 150 jaar zelfs nog iets meer.

De opwarming in Nederland is volgens de temperatuurmetingen in De Bilt van het KNMI sneller gegaan dan in de rest van de wereld.
Wereld: 1,0 °C
Nederland (De Bilt): 1,7 °C

Dit verschil is waarschijnlijk deels te verklaren:

De winters zijn de laatste jaren vaak zacht. Maar vroeger waren er ook vaak zachte winters.

tekening Ko temperatuur

Ko meet de temperatuur.

Deel deze pagina
koklimaat.nl de makers regels en privacy voor onderwijzers en ouders