boekje
kwis
zoeken
overzicht       
temperatuur    
sinds 1850
temperatuur    
in het verleden
temperatuur     Nederland
verdwenen       hittegolven
KWIS
zachte            winters
warmte          in de stad

knop temperatuurTemperatuur > Kwis

Maak je keuze:

Begin met de eerste vraag

OF

Start vanaf vraag

De klimaatkwis van Einstein

Onderdeel: temperatuur
Je krijgt vragen.

Lees eerst de pagina's
over de temperatuur goed door.
Bij twijfel mag je kijken op het spiekbriefje.

Veel succes!

Start »

Sinds 1850 wordt het warmer op Aarde. Veel deskundigen zeggen dat dit komt door de mens. Omdat wij te veel CO2 uitstoten. Als we hier mee doorgaan zal de temperatuur blijfven stijgen.

VRAAG: Maar hoeveel is de temperatuur sinds 1850 gestegen?

 • 0,5 °C
 • 1,0 °C
 • 1,5 °C
 • 2,0 °C

Sinds 1850 komt er steeds meer de CO2 in de lucht.

VRAAG: Is de temperatuur sinds 1850 ook steeds gestegen?

 • nee
 • ja

Sinds 1850 is het 1 graad warmer geworden. Er kwam steeds meer CO2 in de lucht maar tussen 1945 en 1975 koelde de Aarde een 0,5 graad af.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7000 jaar geleden steeg de temperatuur ook. Het was toen warmer dan nu.

VRAAG: Werd het toen warmer omdat er meer CO2 in de lucht kwam?

 • NEE
 • JA

Uit onderzoeken blijkt dat CO2 in het verleden niet de oorzaak kon zijn van opwarming (of afkoeling). Daarom heeft ook nu CO2 nauwelijks invloed op de temperatuur.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In Nederland (De Bilt) is het volgens het KNMI 1,7 °C warmer geworden sinds 1901. Maar op Aarde is het gemiddeld 1,0 °C warmer.

VRAAG: Wat zou dit verschil goed kunnen verklaren?

 • Nederland stoot meer CO2 uit dan de meeste andere landen.
 • In Nederland staat er betere meetapparatuur.
 • Nederland ligt voor een deel onder de zeespiegel.
 • Weerstation De Bilt staat dicht bij de warme stad

Het KNMI heeft in 2016 de gemeten temperaturen bijgesteld. Het gaat om oude gegevens: temperaturen van vóór 1951.

VRAAG: Wat is het gevolg van deze aanpassing?

 • Het verleden is kouder gemaakt.
 • Het verleden is warmer gemaakt.
 • Het heden is warmer gemaakt.

Het KNMI heeft de oude meetgegevens van De Bilt aangepast. Voor deze aanpassing hebben ze gebruik gemaakt van de meetgegevens van het koudere Eelde. Dat ligt in Groningen. Door de aanpassing is het verleden gemaakt.

VRAAG: Door het aanpassen van de oude temperatuurgegevens kunnen weermannen nu iets zeggen. Dit konden ze zonder de aanpassing niet zeggen. Wat kunnen ze nu wel zeggen?

 • Het aantal hittegolven neemt toe.
 • Het aantal hittegolven neemt af.

Volgens het KNMI zijn de zomers tegenwoordig iets warmer dan vroeger.

VRAAG: Wat noemt het KNMI als belangrijkste oorzaak?

 • Opwarming door de toename van CO2.
 • De zon schijnt feller door de schonere lucht.
 • Het gat in de ozonlaag wordt steeds groter.

Volgens het KNMI zijn de winters tegenwoordig zachter dan vroeger.

VRAAG: Wat noemt het KNMI als belangrijkste oorzaak?

 • De wind waait vaker uit het westen > de zachte westenwinden zijn nooit heel koud.
 • Opwarming door de toename van CO2.

De wereldbevolking groeit. De steden en dorpen breiden uit. Steeds meer meetstations komen in de buurt van bebouwing te staan.

VRAAG: Wat is het gevolg van toenemende bebouwing rond meetstations?

 • Meetstations meten lagere temperaturen.
 • Meetstations meten hogere temperaturen.
Ga verder »

Jouw score is: x

Deel deze pagina
koklimaat.nl de makers regels en privacy voor onderwijzers en ouders