boekje
kwis
zoeken
Klimaatprofessor
CO2
broeikasgassen
klimaatmodellen
broeikastheorie
Kwis
Zon
Wolken

Modellen over het klimaat

Een speelgoedautootje is een model. Het is een vereenvoudiging van een echte auto. Een klimaatmodel is een vereenvoudiging van het klimaat op Aarde. De zorgen van veel mensen over het klimaat zijn gebaseerd op de klimaatmodellen. Maar een model is niet de werkelijkheid.

pagina 1 / 2

Wat is een klimaatmodel?

Een klimaatmodel is een soort machine met heel veel knopjes. Er is een knopje voor de zonwarmte, voor planten, CO2, wind enz. Met het draaien aan de knopjes wordt een model ingesteld, zodat het zoveel mogelijk op de werkelijkheid lijkt. Achter elk knopje zit een rekensommetje. Een grote computer berekent alle sommetjes. De uitkomst is een verwachting voor de toekomst.

Het is trouwens niet zo dat geleerden met betere computers in de toekomst betere voorspellingen kunnen doen. Het probleem zit namelijk niet in de rekenkracht van de computer, maar in de ingewikkeldheid van het klimaat en de juistheid van het model.

Goede klimaatmodellen zouden het volgende moeten kunnen doen:

  1. schommelingen in het verleden goed kunnen verklaren
  2. de toekomst goed voorspellen

Hoe goed zijn de klimaatmodellen?

De voorspellingen van de modellen blijken er vaak helemaal naast zitten. Dat zie je in de onderstaande grafiek. De grijze pluim zijn de berekeningen van de temperatuur met 32 klimaatmodellen. Het gemiddelde is de rode lijn. Deze stijgt vanaf 1995 met ruim 1 °C in 30 jaar. De blauwe lijn is de werkelijke gemeten ontwikkeling van de temperatuur. De temperatuur steeg vanaf 1995 helemaal niet. Alle modellen hadden de toekomst verkeerd voorspeld.

Grafiek Voorspellingen van klimaatmodellen (bron: J. Christy, 2016)De voorspellingen van 32 klimaatmodellen (vanaf 1995) zitten in de grijze pluim. De voorspellingen kwamen niet uit. originele grafiek Bron: J. Christy, 2016

Om over na te denken
Hoe betrouwbaar zijn klimaatmodellen?

Lees verder:

Pagina 2
Hoe betrouwbaar zijn de modellen?

Klik op de afbeelding om het model te bekijken.

Voor het publiek is de boodschap simpel: temperatuur = CO2. Maar Ko en Einstein hebben hun twijfels. Het linker model is onwijs ingewikkeld.

pagina 2 / 2

De klimaatmodellen zijn onbetrouwbaar

Het klimaat is heel ingewikkeld. De huidige klimaatmodellen zijn zeer ingewikkelde wiskundige modellen. In een klimaatmodel moet je heel veel berekeningen doen. Over de zeestromingen, wind, vulkanen, wolken, regen, ijs en sneeuw, kracht van de Zon en de activiteit van planten, dieren en de mens. En al die processen beïnvloeden elkaar ook nog. Deze processen werken heel snel tot heel traag: van uren tot miljoenen jaren. De processen beïnvloeden elkaar ook nog; ze kunnen elkaar tegenwerken of juist versterken. Veel factoren hebben een kringloop met een golfpatroon van herhaling. Sommige kringlopen zijn redelijk voorspelbaar en sommige niet.

Voor de berekeningen zijn er veel gegevens nodig. Hiervoor gebruikt men een groot aantal meetstations, weerballonnen, weersatellieten, enzovoorts. Maar voor de modellen is er nog veel meer informatie nodig. En die data is er niet. Veel gegevens worden daarom geschat of zelfs helemaal weggelaten.

Momenteel zijn de klimaatmodellen niet geschikt voor betrouwbare voorspellingen. De modellen komen niet goed overeen met de werkelijkheid. De belangrijkste problemen zijn:

  • Modellen hebben grote moeite met de stofdeeltjes, scheikundige processen, en de groei en verrotting van planten.
  • In veel modellen ontbreken de zeestromen en de flucutaties.
  • In de modellen wordt geen rekening gehouden met toekomstige vulkaanuitbarstingen.
  • Geen enkel model kan goed de temperatuur voorspellen in de hogere delen van de atmosfeer.
  • In de modellen wordt geen rekening gehouden met veranderingen van de zonnestraling.
  • De klimaatmodellen hebben grote moeite met de opstijgende lucht op warme dagen. Daarom wordt de invloed van opstijgende lucht in modellen 'geparameteriseerd', een moeilijk woord voor schatten.
  • De klimaatmodellen kunnen niet goed de vorming en locatie van wolken voorspellen. Ook hiervoor maakt men schattingen.

Door deze problemen zijn de voorspellingen zeer onbetrouwbaar. Wetenschapper Patrick Frank heeft in een recent onderzoek[1] aangetoond, dat de huidige klimaatmodellen hierdoor onbruikbaar zijn. Zo is de foutmarge in de berekening van de bewolking 100 tot 200 keer groter dan het effect waar het model uitspraak over doet. Ietsje meer of minder bewolking kan een heel andere uitkomst opleveren van de klimaatvoorspelling. Het is alsof je van een hardloper de gelopen tijd wilt meten tot op 1 duizendste van een seconde met een stopwatch die maar nauwkeurig is tot op 1 tiende van een seconde. Volgens Frank zijn de huidige klimaatmodellen onbruikbaar om voorspellingen mee te doen.

In deze video vertelt professor William Happer waarom klimaatmodellen niet geschikt zijn voor het voorspellen van het klimaat.

In de klimaatmodellen zitten wel 200 knopjes. In welke stand deze knopjes precies moeten staan is vaak niet bekend. Als je aan 1 knopje draait heeft dat grote gevolgen voor de voorspellingen. Het is onmogelijk om de juiste stand van al deze knopjes te weten. Er zitten zoveel knoppen in de modellen dat de modelbouwers altijd wel iets vinden wat overeenkomt met de waarnemingen. Maar het is onwaarschijnlijk dat juist deze afstelling van knopjes de juiste is.

De modelbouwers draaien aan vele knopjes om het model kloppend te krijgen met de historische gegevens.

De meeste wetenschappers denken dat de Aarde opwarmt door de hoeveelheid CO2. Met CO2 kunnen wetenschappers redelijk goed rekenen in hun computermodellen. De modellen zijn zo ingesteld dat het knopje voor CO2 heel belangrijk is. Hierdoor stijgt de temperatuur automatisch als de CO2 stijgt. Maar dit heeft weinig met de werkelijkheid te maken.

In de voorspellingen doen de modellen niet veel meer dan het doortrekken vanCO2-trends en andere trends. En daarom hoor je van die alarmerende verhalen over de opwarming en zeespiegelstijging. Dit is grotendeels het resultaat van het draaien aan de knopjes. Maar dit is geen bewijs dat het ook de toekomstige temperatuur goed voorspelt.

De modellenmakers vertellen niet dat hun modellen heel onbetrouwbaar zijn.

1 onderzoek naar klimaatmodellen
Meer informatie op klimaatfeiten.nl of bekijk Franks presentatie op YouTube

Klik op de afbeelding om het model te bekijken.

Voor het publiek is de boodschap simpel: temperatuur = CO2. Maar Ko en Einstein hebben hun twijfels. Het linker model is onwijs ingewikkeld.

Deel deze pagina
koklimaat.nl de makers regels en privacy voor onderwijzers en ouders