boekje
kwis
zoeken
overzicht      
zeespiegel      Nederland
zeespiegel      wereld
voorspellingen met modellen
KWIS

knop temperatuurZeespiegel in Nederland

De zeespiegel in Nederland

De hoogte van de zee aan de kust noemt men de zeespiegel. Deze wordt aan de Nederlandse kust al vanaf 1865 nauwkeurig gemeten. Dit doen ze in Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden, Den Helder en Harlingen. Volgens een onderzoek[1] stijgt de zeespiegel vanaf 1890 bij ons met 14 centimeter per eeuw.

Volgens de verwachtingen van de modellen gaat de zeespiegel sneller stijgen. Maar volgens de metingen is er geen versnelling. Vanaf het begin van de metingen is de stijging van de zee vrijwel constant.

Bodemdaling

In het westen van Nederland daalt de bodem. Dat komt door de verdroging van veengrond. Dit heeft niets te maken met klimaatverandering. De bodemdaling was sinds 1890 4,5 centimeter. Dit betekent dat de zee ten opzichte van de Hollandse bodem 18,5 centimeter per eeuw stijgt.

Nederland is veilig

Nederland is een laag land. 26% van ons land ligt onder zeeniveau. Zonder sterke dijken en duinen zou 60% van Nederland regelmatig onder water staan.

Volgens deze huidige trend stijgt de zeespiegel deze eeuw minder dan 20 centimeter. Bij de hoogte van de dijken is al rekening gehouden met deze stijging.

De dijken langs de Nederlandse kust zijn heel hoog: 12 meter. Ze bieden bescherming voor hoogwaterstanden van ongeveer 5 meter. Ook de rivierdijken zijn in Nederland heel veilig.

wereldkaart met de zeespiegelstijging
klik op de plaatsen om de grafiek te bekijken pijl

Op de kaart zie je voor drie plaatsen de gemeten stijging[2] van de zeespiegel in Nederland. De gemiddelden stijgen stabiel en versnellen niet.

grafiek: Zeespiegelstijging Nederland kustmetingenZeespiegelmetingen van zes verschillende Nederlandse plaatsen aan de kust. Het gemiddelde stijgt stabiel en versnelt niet. bron

Om over na te denken
Er wordt wel gewaarschuwd voor een versnelde stijging van de zeespiegel. Wordt deze versnelling al waargenomen aan onze Nederlandse kust?

1 Bron: Deltares
2 Gegevens van de Permanent Service for Mean Sealevel: Vlissingen Den Helder Delfzijl

tekening Ko Klimaat zeespiegel Nederland

Ko Klimaat meet de zeespiegel bij de kust.

Deel deze pagina
koklimaat.nl de makers regels en privacy voor onderwijzers en ouders