boekje
kwis
zoeken
overzicht     
gevolgen opwarming     
CO2 en planten        
woestijnen    
bosbranden    
KWIS
koraal           
gezondheid    

knop temperatuurNatuur > bosbranden

Zijn er meer of minder bosbranden?

Je ziet op de televisie af en toe bosbranden. Sommige mensen zeggen dat het aantal bosbranden stijgt. En ze zeggen dat dit het gevolg is van klimaatverandering. Ik heb uitgezocht of dit klopt.

Bosbranden zijn dramatisch. Maar in veel gebieden op Aarde is het een natuurlijk verschijnsel. Na een brand herstelt de natuur vanzelf binnen enkele jaren.

Het gaat nu goed met de bossen. Het land wordt steeds groener. Het is wel zo dat bij hogere temperaturen bosbranden gemakkelijker kunnen ontstaan.

Bosbranden ontstaan makkelijker bij droogte. De afgelopen 30 jaar verminderde de droogte wereldwijd een beetje. Volgens NASA zijn er sinds 2003 een kwart minder bosbranden op Aarde. De deskundigen van het IPCC verwachten ook geen toename. Het aantal bosbranden zal dan ook waarschijnlijk minder worden.

Het totale verbrande oppervlak in de wereld daalde tussen 1998 en 2015 met 24 procent. De oranje lijn in de onderste grafiek toont de jaarlijkse schommelingen in het verbrande gebied. De rode lijn is de trend en die gaat omlaag. Bron [1]

Grafiek: De afname van de omvang van de bosbranden in de wereld op basis van satellietgegevens. Bron: NASA Earth Observatory
De afname van de omvang van de bosbranden in de wereld op basis van satellietgegevens.

Voor een brand is er altijd een vonk nodig. Dat kan de bliksem zijn. Maar vaak is de mens schuldig. Soms per ongeluk omdat iemand een brandende sigaret op de grond gooit. Soms steken mensen met opzet het bos in brand. Ze willen de grond gebruiken voor landbouw of voor de bouw van huizen. Dat mag soms niet en dan steken ze het in brand. Als de bomen zijn afgebrand krijgen ze soms wel toestemming om huizen te bouwen.

grafiek: bosbranden VS laatste 100 jaar
In de Verenigde Staten zijn er vaak grote bosbranden. Bijvoorbeeld de staat Californië. Maar vroeger waren er veel meer bosbranden in Amerika. Bron: Amerikaanse brandweer

grafiek: bosbranden Europa laatste 35 jaar
In Europa daalt het oppervlak dat wordt vernietigd door bosbranden. De oranje lijn daalt. bron

grafiek: Toe- en afname van gebieden geteisterd door bosbranden op basis van satellietgegevens. Toe- en afname van gebieden geteisterd door bosbranden op basis van satellietgegevens. Blauwe gebieden hebben minder branden, en rode gebieden meer. bron

Schade door bosbranden

De schade die bosbranden veroorzaken neemt wel toe. Dit komt omdat er steeds meer gebouwen staan in de bossen.

Om over na te denken
Het aantal bosbranden neemt al jarenlang af. De droogte neemt af. Verwacht je dan meer of minder bosbranden?

1 Informatie uit een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Science

tekening Ko Klimaat natuur bosbranden

Niet in de slang bijten, Einstein.

Deel deze pagina
koklimaat.nl de makers regels en privacy voor onderwijzers en ouders