boekje
kwis
zoeken
wereldreis
Amerika
Groenland
Noordpool
Zuidpool
Australië
KWIS
Himalaya
Malediven

Ko vraagt alles aan Berend de IJsbeer op de Noordpool

Ko sprak met de ijsbeer Berend. Hij leeft op de Noordpool. Berend vertelde Ko alles over het ijs.

pagina 1 / 3

Drijfijs in de laatste 40 jaar

Het Noordpoolgebied is een oceaan omringd door land. Een groot deel van de zee is bevroren. Het ijs dat op zee drijft noemt men drijfijs of pakijs. De hoeveelheid drijfijs heeft geen invloed op de hoogte van zeespiegel. Als al het drijfijs zou smelten, stijgt de zeespiegel op Aarde niet. Dit zie je goed in een glas water met ijsblokjes. Als de ijsblokjes smelten, blijft het waterpeil in het glas gelijk.

In de zomer smelt er veel drijfijs. Aan het eind van de zomer is de hoeveelheid ijs het kleinst. Daarna wordt het kouder en bevriezen er grote delen van de zee. Aan het eind van de winter is de hoeveelheid ijs het grootst.

Sinds 1978 wordt met satellieten de hoeveelheid ijs gemeten. Uit de metingen blijkt:

  • ZOMER In september is er tegenwoordig ongeveer 40% minder ijs dan 40 jaar geleden.
  • WINTER In maart is er evenveel ijs dan 40 jaar geleden. Het is ijs is wel dunner geworden. In de jaren 70 was het zee-ijs gemiddeld nog 3 tot 4 meter dik; dat is nu 1 tot 1,5 meter.

Kaarten Noordpoool zee-ijs in 1919 en 2019 in septemberDe hoeveelheid ijs op zee rond de Noordpool in 1984 en 2019 in april aan het eind van de winter. Het gebied met ijs is in 35 jaar niet kleiner geworden. Wel is het ijs dunner geworden. bron Bekijk alle jaren sinds 1979 op NASA

Noordpool ijsvrij?

De bekende klimaatactivist Al Gore waarschuwde in 2009 dat er grote kans groot is dat de Noordpool binnen 10 jaar in de zomer ijsvrij zou zijn. Dat is niet gebeurd. Nu voorspellen sommige onderzoekers dat dit vanaf 2050 zal gebeuren. Maar dat is onwaarschijnlijk om een aantal redenen.

  • Het drijfijs rond de Zuidpool is stabiel.
  • In het verleden was het op de Noordpool een stuk warmer dan tegenwoordig. Het drijfijs is nooit helemaal verdwenen
  • De opwarming van de Noordpool kan goed verklaard worden met de Warme Golfstroom. Deze zeestroom die warmte naar de Noordpool brengt, wordt de komende jaren waarschijnlijk zwakker.

Warme Golfstroom is de oorzaak

De temperatuur in Europa en rond de Noordpool wordt voor een groot deel bepaald door de Warme Golfstroom. Deze zeestroming in de Atlantische Oceaan brengt warmte uit de tropen naar het noorden.

kaart zeestromingen wereld De Warme Golfstroom verplaatst energie van warmere naar koudere gebieden.

De Warme Golfstroom is soms sterker en soms zwakker. Deze schommeling wordt afgekort met AMO. De schommelingen duren tientallen jaren. Wanneer de stroming sterk is, is het warmer in Europa en op Groenland en de Noordpool. Het is dan koeler in het zuiden. Dit is omgekeerd wanneer de stroming zwakker is.

grafiek AMO  Atlantische Multidecadale Oscillatie Wanneer de Golfstroom sterk is (AMO positief), is het warm in Europa en op Groenland. Wanneer de Golfstroom zwak is (AMO negatief), is het koel in Europa en op Groenland. Op het zuidelijk zuidelijk halfrond is dit omgekeerd. bron

Sinds 1970 is de stroming sterker geworden. Er komt meer warmte van de tropen naar Europa en Groenland. Dat verklaart goed waarom het drijfijs rond de Noordpool is afgenomen. Het verklaart ook waarom het in Europa warmer is geworden.

kaart AMO Atlantische Multidecadale Oscillatie Door de sterke Warme Golfstroom is momenteel het zeewater in de Noord-Atlantische Oceaan een stuk warmer. Dat zie je op de kaart met de rode gebieden.

Deze opwarming is het gevolg van de verplaatsing van warmte van de tropen naar het noorden. Het heeft niets te maken met de opwarming van de Aarde.

Te verwachten is dat de zeestroming de komende jaren weer zwakker wordt. En dan zal het koeler worden in Europa, de Noordpool en op Groenland.

De opwarming van het Noordpoolgebied sinds 1970 kan goed worden verklaard met een sterkere Warme Golfstroom. Dit is een natuurlijke schommeling en is geen gevolg van de opwarming van de Aarde.

Video over de AMO op: YouTube

Om over na te denken
Wat is het effect van de wisselende warme Golfstroom op de Noordpool?

Verder lezen:

Pagina 2
Warmer in het verleden

Pagina 3
Hoe gaat het met de ijsberen?

Kijk voor meer info: klimaatgek

pagina 2 / 3

Kou en ijs in het verleden

De afgelopen duizenden jaren was het meestal warmer in het Noordpoolgebied dan nu. Er was toen minder drijfijs dan tegenwoordig. Dat kon toen niet het gevolg zijn van de mens en van te veel CO2 in de lucht.

Er moeten andere oorzaken zijn waarom er soms meer ijs is en soms minder. Sommige wetenschappers zoeken de oorzaken in de:

  • Verandering van zeestromen
  • Verandering van de verdeling van hogedrukgebieden en de vorming van wolken

grafiek Noordpoolijs Holoceen SteinDe hoeveelheid ijs op zee in het noordoosten van Siberië. De hoeveelheid ijs was meestal minder dan tegenwoordig. bron (zie o.a. pag. 17)

Misleidend bericht

Volkskrant 1 september 2016 bericht cruise Noordelijke passageBericht in de Volkskrant op 1 september 2016

Volgens het bovenstaande bericht zou "voor het eerst in de geschiedenis" een vaarroute open liggen voor schepen. Dit zou komen door de smeltende Noordpool. Het bericht is misleidend. In het verleden hebben al veel schepen deze route gevaren:

1906: Roald Amundsen
1940: Henry Larsen
1944: Henry Larsen
1957: United States Coast Guard cutter Storis
1969: SS Manhattan
1977: Willy de Roos
1984: MS Explorer
2000: Patrol boat Nadon
2001: Jarlath Cunnane
2003: Richard and Andrew Wood
2007: Sébastien Roubinet
2009: 9 kleine schepen en 2 cruiseschepen
2010: Bear Grylls en team in een opblaasboot
2012: Diverse schepen, waaronder het cruiseschip The World

Vroeger vaak warmer

Professor Ton Begemann heeft reizen naar het Noordpoolgebied gemaakt. In de onderstaande video vertelt hij dat hij oude overblijfselen bekeek van Eskimo's. Eén daarvan bevond zich heel noordelijk op 1000 kilometer van de Noordpool. Het bleek dat de mensen daar 4000 jaar geleden als boeren leefden. Het moet toen veel warmer zijn geweest dan nu.

Om over na te denken
Vroeger was het vaak veel warmer op de Noordpool dan nu. Toch is ook toen het ijs niet helemaal verdwenen. Moeten wij ons zorgen maken over het smelten van het ijs op de Noordpool?

pagina 3 / 3

Hoe gaat het met de ijsberen?

IJsberen leven op de Noordpool. Het is een beschermde diersoort. Je hoort vaak dat de ijsberen zullen uitsterven door de opwarming. Natuurbeschermers vrezen dat al het ijs gaat verdwijnen en dan kan de ijsbeer niet meer jagen op zijn favoriete voedsel: zeehonden.

De grootste bedreiging was de jacht. Vroeger jaagde de mens op deze beren. Door de jacht leefden er vijftig jaar geleden niet meer dan 5.000 dieren. In 1973 kwam er een verbod op de jacht. Nu zijn er veel meer ijsberen. Het Wereldnatuurfonds denkt dat er nu ongeveer 28.000 ijsberen[1] leven.

foto ijsbeer
IJsberen leven al ongeveer een miljoen jaar op Aarde. Ze hebben in het verleden warmere perioden voor hun kiezen gehad. 8000-5000 jaar geleden lag het zee-ijs rond Groenland vele honderden kilometers noordelijker. De ijsberen passen zich steeds goed aan.

Om over na te denken
Hoe gaat het nu met de ijsberen?

1 Wereldnatuurfonds over de ijsberenpopulatie

Deel deze pagina
koklimaat.nl de makers regels en privacy voor onderwijzers en ouders