boekje
kwis
zoeken
Klimaatprofessor
CO2
broeikasgassen
klimaatmodellen
broeikastheorie
Kwis
Zon
Wolken

Maak je keuze:

Begin met de eerste vraag

OF

Start vanaf vraag

De klimaatkwis van Einstein

Onderdeel: klimaatprofessor
Je krijgt vragen.

Lees eerst de pagina's over de Klimaatprofessor goed door.

Bij twijfel mag je kijken op het spiekbriefje.
Veel succes!

Start »

Volgens de broeikastheorie is CO2 een sterk broeikasgas. Sinds 1850 stijgt de CO2-concentratie. Hierdoor wordt het volgens de broeikastheorie warmer.

Ook vóór 1850 veranderde vaak de temperatuur. Soms was het veel kouder en soms warmer dan nu.

VRAAG: Kunnen deze temperatuurschommelingen worden verklaard met de broeikastheorie?

 • JA
 • NEE

Er zijn veel onderzoeken gedaan naar de CO2-concentratie en temperatuur in het verleden.

VRAAG: Wat is de uitkomst van deze onderzoeken?

 • Eerst stijgt de CO2 en daarna de temperatuur.
 • Eerst stijgt de temperatuur en daarna de CO2.

De Zon heeft zonnesproeten. Deze heten zonnevlekken. Soms heeft de Zon meer sproeten en soms minder.

VRAAG: Wat is het gevolg als de Zon meer zonnevlekken heeft?

 • Het wordt koeler
 • Het wordt warmer
 • Het heeft geen gevolgen

VRAAG: Wat is het belangrijkste broeikasgas?

 • Methaan
 • Koolstofdioxide (CO2)
 • Ozon
 • Waterdamp

Waterdamp is met 90% het belangrijkste broeikasgas.

VRAAG: Wat is de maximale bijdrage van de mens in het broeikaseffect?

 • 90%
 • 45%
 • 20%
 • 2,5%

Voor de voorspellingen maken klimaatdeskundigen gebruik van computermodellen. Dat doen ze al vijftig jaar.


VRAAG: Zijn de eerdere voorspellingen van computermodellen uitgekomen?

 • JA, op de modellen kunnen we vertrouwen.
 • NEE, de voorspellingen zitten steeds te hoog.

In het algemeen betekent het broeikaseffect het volgende. Door de atmosfeer is het oppervlak van de Aarde warmer als wanneer er geen atmosfeer zou zijn. De klimaatwetenschapers weten nog lang niet hoe dit precies werkt.

VRAAG: Welke uitspraak is zeker niet juist?

 • De broeikasgassen weerkaatsen de straling en verwarmen het aardoppervlak.
 • De luchtdruk bepaalt de temperatuur.
 • De broeikasgassen isoleren als een dekentje.

Wolken gedragen zich onvoorspelbaar. Het gedrag van wolken is heel moeilijk in klimaatmodellen te modelleren. Zelfs met supercomputers.

Wolken weerkaatsen zonlicht. Daarom wordt het op een bewolkte dag niet zo warm. Maar 's nachts koelt het door wolken langzamer af. Deze twee effecten zijn dus tegengesteld.

VRAAG: Wat is het gevolg van meer bewolking op Aarde?

 • Het koelt af
 • Het wordt warmer
Ga verder »

Jouw score is: x

Deel deze pagina
koklimaat.nl de makers regels en privacy voor onderwijzers en ouders