boekje
kwis
zoeken

Maak je keuze:

Begin met de eerste vraag

OF

Start vanaf vraag

De klimaatkwis van Einstein

Onderdeel: Bolleboosvragen voor de klimaatexperts
Je krijgt vragen.

Lees eerst alle pagina's van Ko's Klimaatboekje goed door.
Bij twijfel mag je kijken op het spiekbriefje.

Veel succes!

Start »

Sinds 1979 meten ook satellieten de temperatuur op Aarde. In tegenstelling tot de meetstations op de grond, meten de satellieten de temperatuur van het hele aardoppervlak.

VRAAG: Wat zeggen satellieten over de temperatuurstijging van de laatste 20 jaar?

 • De temperatuur stijgt steeds sneller
 • De temperatuur stijgt nauwelijks

De satellieten meten de afgelopen 20 jaar nauwelijks een temperatuurverhoging.

VRAAG: Is er een verschil met de meetstations op de grond?

 • Nee, de meetresultaten zijn hetzelfde.
 • Ja, de meetstations op de grond meten een temperatuurverhoging.
 • Ja, de meetstations op de grond meten een temperatuurverlaging.

De satellieten meten dus nauwelijks temperatuurstijging in de afgelopen 20 jaar. De meetstations op de grond meten een temperatuurverhoging van 0,3 °C. Dit verschil komt waarschijnlijk omdat veel meestations op de grond in de buurt staan van de warme stad.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In de jaren tachtig waren er bijna 6000 thermometers in het officiële wereldwijde netwerk. Tegenwoordig zijn er nog slechts 1079 van over. Dit netwerk wordt gebruikt voor de bepaling van de gemiddelde wereldtemperatuur.

VRAAG: Wat betekent dit voor de gemeten temperatuur?

 • De temperatuur is hoger want de overgebleven meetpunten staan vaker op plekken waar de temperatuur hoger is.
 • De temperatuur is lager want de niet meer gebruikte meetpunten waren verouderd.
 • Niets, want de overgebleven meetpunten hebben hele goede meetapparatuur

De officiële meetstations moeten voldoen aan strikte regels. Ze mogen bijvoorbeeld niet te dicht bij bebouwing staan.

VRAAG: Hoeveel meetstations in Amerika voldoen aan de eisen?

 • 8%
 • 22%
 • 64%
 • 93%

De gletsjers trekken zich sinds 1800 overal terug. Ook in de Alpen.

VRAAG: Wat vindt men onder de teruggetrokken gletsjers?

 • Slagtanden van mammoeten
 • Restanten van bomen en boerderijen
 • Fossielen van dinosauriës

De hoeveelheid CO2 in de lucht stijgt sinds 1850.

VRAAG: Wat is waarschijnlijk de oorzaak van deze stijging?

 • Sinds 1850 begon de Industriële Revolutie. De mens ging toen steeds meer CO2 uitstoten.
 • Het zeewater warmt langzaam op sinds het einde van de Kleine IJstijd in 1850. De oceaan is traag en 'ademt' de opgeloste CO2 heel langzaam uit in de lucht.
 • Het verbranden van oerwouden.

Het drijfijs op de Noordpool neemt sinds 1979 in de zomer af. Ook in de jaren twintig van de vorige eeuw was er zo'n afname.

VRAAG: Wat is van invloed op beide afnames?

 • In beide periodes was de Warme Golfstroom sterker en bracht meer warmte van de tropen naar de Noordpool.
 • In beide periodes was er sprake van het versterkte broeikaseffect waardoor er versnelde opwarming was.

Sinds de jaren negentig zijn er in de zomer minder wolken boven Groenland. Er valt meer direct zonlicht op het ijs waardoor het sneller smelt.

VRAAG: Wat is mogelijk hiervan de oorzaak?

 • De zonne-activiteit heeft invloed op de vorming van wolken.
 • Door het smelten van het ijs komt er extra CO2 in de lucht. Dit verhindert de vorming van wolken. Dit noemt men een positieve terugkoppeling.
Ga verder »

Jouw score is: x

Deel deze pagina
koklimaat.nl de makers regels en privacy voor onderwijzers en ouders